wangxi
  • Joined on Jun 02, 2022
Loading Heatmap…

wangxi created CPU/GPU training taskwangx202206142011029

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU training taskwangx202206140971051

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU type debugging taskwangx202206130777917

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU type debugging taskwangx202206130777475

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU training taskwangx202206122349074

3 weeks ago

wangxi upload dataset testdata.zip

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU training taskwangx202206122141060

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU type debugging taskwangx202206121934356

3 weeks ago

wangxi upload dataset testdata.zip

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU type debugging taskwangx202206121829757

3 weeks ago

wangxi pushed to master at wangxi/test

3 weeks ago

wangxi created CPU/GPU training taskwangx202206021761188

1 month ago