xiaomabufei
Loading Heatmap…

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205101050659

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205101050659

1 month ago

xiaomabufei created NPU training taskxiaom202205101153722

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205101050659

1 month ago

xiaomabufei pushed to master at xiaomabufei/cosineface2

1 month ago

xiaomabufei pushed to master at xiaomabufei/cosineface2

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205101049682

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205091788198

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205091788198

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202205091787398

1 month ago

xiaomabufei created NPU training taskxiaom202205091582418

1 month ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202204260730214

2 months ago

xiaomabufei upload dataset ms1m.tar.gz

2 months ago

xiaomabufei created NPU training taskxiaom202204221196422

2 months ago

xiaomabufei created NPU type debugging task xiaom202204221196405

2 months ago

xiaomabufei created NPU training taskxiaom202204211629498

2 months ago

xiaomabufei pushed to master at xiaomabufei/cosineface

2 months ago

xiaomabufei pushed to master at xiaomabufei/cosineface

2 months ago